ارائه یک مدل برای استقرار رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه بندی – پایان نامه رشته مهندسی صنایع


عنوان پایان نامه : ارائه یک مدل برای استقرار رقابتی تسهیلات در بازار  با استفاده از خوشه بندی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : مدل MCI ناکانیشی و کوپر مدل خود را بر اساس مدل هاف بنا نهادند. مدل  با در نظر گرفتن عوامل گوناگون تأثیرگذار بر روی میزان جذابیت، مدل … ادامه خواندن "ارائه یک مدل برای استقرار رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه بندی – پایان نامه رشته مهندسی صنایع"


ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
نامه ,استفاده ,خوشه ,بندی ,بازار ,تسهیلات ,پایان نامه ,خوشه بندی ,رقابتی تسهیلات ,استقرار رقابتی ,برای استقرار ,برای استقرار رقابتی ,استقرار رق